Sociaal Pedagogisch Centrum - SID

Groeien, leren en ontwikkelen in een huiselijke omgeving

SID is een kleinschalige Nederlandse zorgaanbieder met een vestiging in Weener (Duitsland) slechts 8 kilometer over de grens bij Bad Nieuweschans (provincie Groningen).


In een zeer ruim vrijstaand opgezet pand met een zonnige besloten tuin, geen doorgaand verkeer en voldoende parkeergelegenheid. Binnen het pand bevindt zich een tweekamer appartement met kleine keuken en badkamer met toilet. SID biedt ook grensoverschrijdende zorg aan Nederlanders die wonen in het Duitse grensgebied. Zij moeten dan wel een indicatie hebben vanuit Nederland. Wij kunnen je daarbij adviseren en ondersteunen.


SID is een initiatief van Diana van Leeuwen.


Na mijn jarenlange ervaring als sociaal pedagogisch hulpverlener, praktijkbegeleidster, manager en indicatiesteller (GZ-GGZ) heb ik mijn droom verwezenlijkt, het starten van een Sociaal Pedagogisch Centrum met een breed zorgaanbod. Binnen het centrum werken we samen met meerdere expertises zodat er optimale zorg, kwaliteit en continuïteit geboden wordt.


SID heeft als belangrijkste doel mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om net zoals anderen hun leven te leiden. Met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag. Zodat zij als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen. Want mensen met een beperking zijn in de eerste plaats burgers van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Mensen met een beperking hebben wel extra ondersteuning nodig om deze “gewone” kwaliteit van leven te realiseren. Het bieden van deze ondersteuning is de kern van de missie van SID.


Samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders
Kleinschalige zorgaanbieders zijn vaak innovatief, kwalitatief toonaangevend en zeer klantvriendelijk. In samenwerking schuilt kracht. Wanneer vele partijen handen ineen slaan ontstaat een zogeheten “force multiplier” waardoor deze kleinschalige zorgaanbieders samen nog vele malen sterker staan dan ze op zichzelf al stonden.
Wij willen cliënten met een beperking en/of zorgvraag kwalitatief hoogstaande zorg bieden met alle eigenschappen die kleinschaligheid zo kenmerken:

  • Dichtbij
  • Korte lijnen
  • Klantgerichte en persoonlijke aanpak
  • Kleinschalige zorgverlening kenmerkt zich dus door een klantgerichte en persoonlijke aanpak waar het in de zorg allemaal om draait: namelijk mensen en hun zorgbehoefte

Dit betekent óók dat in de kleine organisaties de eigenaren/directeuren gewoon mee werken op de werkvloer.

 

Gespecialiseerd begeleiding voor mensen met Autisme

SID is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, individueel of in groepsverband. Het vergroten van de zelfstandigheid staat voorop. Wij trainen o.a. vaardigheden zoals plannen en organiseren, vergroten van het tijdsbesef, taakaanpak aanleren en oefenen, vergroten van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, vergroten van de weerbaarheid. Ook tijdens de begeleiding worden vaardigheden en gedrag geoefend en verder eigen gemaakt. Er wordt hierbij ruim aandacht besteed aan het generaliseren van de vaardigheden naar alle situaties. Hiermee wordt bedoeld, dat het kind of volwassene een nieuwe vaardigheid niet alleen tijdens de begeleidingssituatie beheerst, maar ook in de thuissituatie, op school en daarbuiten.

 

Honden en Autisme      

 

Wat kan een therapiehond doen voor mensen met Autisme? Een therapiehond is getraind om contact te zoeken met mensen en zich te laten aaien en knuffelen door iedereen. Ook onhandige en wat hardere knuffels vindt de hond niet erg. De hond is gehoorzaam en kan zich snel aanpassen in verschillende omstandigheden.

 

Onze hulp hond Bronx

 

Geeft een kans om hem te aaien en zijn warmte te voelen.

Vasthouden en kroelen bevordert de motivatie om te leren (vooral praten).

Verhoogd de sociale interesse.

Oordeelt en veroordeelt niet.

Helpt het overwinnen van angsten.

Prikkelt de fantasie.

Creëert empathie.

Biedt de mogelijkheid om gevarieerde lessen te geven in sociale vaardigheden.

 

De cliënten

Durven zich meer open te stellen aan de hond.

Voelen dat de hond ze neemt zoals ze zijn.

Voelen zich automatisch aangetrokken tot dieren en haalt hun vaak uit hun eigen wereldje (door vaak aandacht te vragen en vol te houden).

Worden gestimuleerd om beter te praten om met de hond te kunnen spelen.

Voelen zich veilig en ontspannen in de buurt van de hond.

Door het eigen contact van de cliënt en de hond zal het zich emotioneel meer in balans voelen en rustiger worden.

Door het contact van de cliënt en hond met de buitenwereld zal het leren makkelijker contacten te gaan leggen.

Hij/zij krijgt meer zelfwaardering en voelt zich makkelijker, aansluiting krijgen en ergens bij horen.

Om voor de hond te zorgen leert de cliënt zorgzaam te zijn.