Sociaal Pedagogisch Centrum SID
SID
Sociale Interactieve Diensten

Sociaal Pedagogisch Centrum SID

 Samenwerkingspartners

 

 

 Paulien Andriessen & Diana van Leeuwen 

 

  Als zelfstandig ondernemers voelen Paulien Andriessen en Diana van Leeuwen zich extra gemotiveerd om meer voor hun cliënten te doen.

Betere samenwerking, Meer organisatiekracht, Optimale zorg en kwaliteit

Vanuit deze samenwerking bieden wij een breed zorgaanbod . De twee expertises werken veel met dezelfde doelgroep en cliënten. Zo ontstond het idee om de zorg voor deze doelgroep gezamenlijk op te pakken. ‘Wij zijn als vrij gevestigde professionals erg gemotiveerd om nieuwe dingen te ontwikkelen. Dit project is uniek. Het is leuk om met gelijkgestemden zo'n initiatief op te pakken.

 

 

 Wij nodigen je uit om een kijkje te nemen op onze website om kennis te maken met ons zorgaanbod. 

Ons zorg aanbod is breed, wij bieden dagopvang, weekend opvang, logeer en vakantieopvang, waar ook een combinatie van de zorgvragen kan worden geboden. Bijvoorbeeld, een kind komt naar de weekendopvang en kan tijdens het weekend ook de sociale vaardigheid training volgen. Of u wilt bij ons de 2 à 3 daagse ouder – kind training volgen. Binnen in ons pand bevind zich een 2 kamper appartement met kleine keuken, badkamer met wc. Het appartement kan gebruikt worden voor meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld woontraining, 2 daagse ouder/kind training met overnachting, vakantie mogelijkheid, logeren ect. In de omgeving is het heerlijk wandelen, vissen, een bos, en nog vele mogelijk heden.

SID heeft als belangrijkste doel mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om als anderen hun leven te leiden. Met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag. Zodat zij en als lid van de samenleving tot hun recht komen. Want mensen met een beperking zijn in de eerste plaats burgers van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Mensen met een beperking hebben extra ondersteuning nodig om deze "gewone" kwaliteit van leven te realiseren. Het bieden van deze ondersteuning is de kern van de missie van SID.

Samenwerking op cliënt niveau

Om de cliënt zorg op maat te kunnen bieden, werkt SID onder meer samen met: Paulien Andriessen, andere instanties, MEE, Lentis, Accare, jeugdzorg, huisarts, ect, daar werken wij graag mee samen om de kwaliteit van de begeleiding te optimaliseren.

Doelgroep

Bij SID kunnen terecht, kinderen, vanaf 10 jaar, jongeren en jong- volwassene, met een licht verstandelijke beperking (LVG), geestelijke beperking (GGZ) Autisme, Asperger Syndroom, PDD-NOS en gedragsproblematiek. Ook mensen om hen heen, ouders, familieleden, maatjes, enz, kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning. 

Gespecialiseerde begeleiding voor mensen met Autisme

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en volwassene met autisme, individueel of in groepsverband. Het vergroten van de zelfstandigheid staat voorop. We trainen o.a. vaardigheden zoals plannen en organiseren, vergroten van het tijdsbesef, taakaanpak aanleren en oefenen, vergroten van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, vergroten van de weerbaarheid. Ook tijdens de begeleiding worden vaardigheden en gedrag geoefend en verder eigen gemaakt. Er wordt hierbij ruim aandacht besteed aan het generaliseren van de vaardigheden naar alle situaties. Hiermee wordt bedoeld dat het kind of volwassene een nieuwe vaardigheid niet alleen tijdens de begeleidingssituatie beheerst, maar ook in de thuissituatie, op school en daarbuiten. 

  Je kind zo dicht bij en toch zo ver weg

De kosten kunnen vanuit het PGB betaald worden